Artikelen door admin

Op pad met de natuurwerkgroep

Tijdens de winter wanneer de natuur slaapt, is het de ideale tijd om voorbereidingen te treffen voor de lente. De terugkeer en broedperiode van vogels is voor vele een welkome verandering in de hedendaagse sleur, en iets om naar uit te kijken. En misschien wilt u er nog niet over nadenken, maar wanneer een zekere […]

Nulmeting bestuivende insecten Emmaweg Geertruidenberg

Inleiding Sinds begin 2019 wordt een groenperceel aan de Emmaweg te Geertruidenberg niet meer in het reguliere maaibeheer meegenomen. Op verschillende plaatsen op het betreffende perceel is een bijenmengsel ingezaaid. De rest van het perceel mag tot op zekere hoogte verruigen. Op vraag van de gemeente Geertruidenberg wordt de komende jaren de soortenrijkdom en massaliteit […]

Huiszwaluwtil in Raamsdonk

De Natuurfederatie heeft na een oeverzwaluwproject dit jaar een nieuw project voor 2019, het plaatsen van een huiszwaluwtil in Raamsdonk. 2018 was voor de oeverzwaluwwand succesvol. We hebben 63 koppels geteld die een nestgat gemaakt hebben in de oeverzwaluwwand en vele jonge oeverzwaluwen zijn uitgevlogen. De voorbereidingen om de oeverzwaluwwand gereed te maken voor het broedseizoen 2019 […]

NFG bij Energiemarkt GENiaal

De Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor het versterken van de natuur en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente Geertruidenberg. De Natuurfederatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Koningspark en de Uilenwerkgroep Dongemond. Na een aantal verkennende gesprekken bleken er verschillende raakvlakken te zijn waarin we gezamenlijk […]