NFG bij Energiemarkt GENiaal

De Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor het versterken van de natuur en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente Geertruidenberg.

De Natuurfederatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Koningspark en de Uilenwerkgroep Dongemond. Na een aantal verkennende gesprekken bleken er verschillende raakvlakken te zijn waarin we gezamenlijk belang bleken te hebben. Denk aan dezelfde partijen waarmee we te maken hebben, zoals de gemeente Geertruidenberg en overeenstemmende doelen, zoals vergroten van de biodiversiteit. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg.

Ook wij waren op 6 oktober 2018 aanwezig op de GENiaal Energiemarkt op het Dongemondcollege in Raamsdonksveer. Als pas opgerichte stichting zijn we nog niet erg bekend bij een groot publiek, dus dit was een uitgelezen mogelijkheid om onszelf te presenteren en de doelstellingen van de natuurfederatie onder de aandacht te brengen.

Deze doelstellingen zijn:

  1. Gezamenlijk onderzoeken op welke manier navolging kan worden gegeven aan de duurzame ontwikkeling van natuur, vergroten van de biodiversiteit in binnen- en buitengebied en uitbreiden van de ecologische zones langs de rivieren De Amer, De Donge en Het Kromgat van de gemeente Geertruidenberg.
  2. Gezamenlijk optreden richting de gemeente en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving en integratie van natuur, extensieve recreatie en klimaatverandering, waarbij de focus ligt op vergroting van de biodiversiteit en versterking van de duurzaamheid.
  3. Het inspireren en delen van kennis met andere belanghebbenden.
  4. Het opzetten van projectplannen ter verbetering leefgebieden insecten, vogels en overig klein wild.

Organisaties en personen met betrokkenheid bij de natuur kunnen zich bij de natuurfederatie aansluiten of steunen met een donatie, zodat we samen sterker staan bij het behoud en de ontwikkeling van onze natuur en onze toekomst.

Inmiddels hebben we al een paar projecten opgestart (en afgerond), waaronder de realisatie van een oeverzwaluwwand bij Sibelco en de plaatsing van een zwaluwtil in Raamsdonk. Tevens hebben we contacten met ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Geertruidenberg e.a. over het versterken van de natuur en vergroten van de biodiversiteit in en rond onze gemeente. Binnenkort is er meer informatie te vinden op onze website, www.natuurfederatie.nl (hier wordt nog aan gewerkt).