Op initiatief van de Natuurfederatie Geertruidenberg is de Visie Buitengebied Geertruidenberg tot stand gekomen. Dit in samenwerking met de Flora- en Faunacommissie van WBE Dongemond, UWG Dongemond en HSV Ons Genoegen Geertruidenberg.

Deze visie is opgesteld in juli 2019 na een oproep van Brabantse Delta om input te leveren rond de nieuwe ontwikkelingen van het dijkversterkingsproject in Geertruidenberg en na de plannen van Rijkswaterstaat voor een ontsluitingsweg naar de toe- en afrit van de A-59, waardoor de unieke natuur en habitattypen in de Hillen worden bedreigd.

De Visie Buitengebied Geertruidenberg is beschikbaar als pdf-bestand.