Huiszwaluwtil in Raamsdonk

De Natuurfederatie heeft na een oeverzwaluwproject dit jaar een nieuw project voor 2019, het plaatsen van een huiszwaluwtil in Raamsdonk. 2018 was voor de oeverzwaluwwand succesvol. We hebben 63 koppels geteld die een nestgat gemaakt hebben in de oeverzwaluwwand en vele jonge oeverzwaluwen zijn uitgevlogen. De voorbereidingen om de oeverzwaluwwand gereed te maken voor het broedseizoen 2019 zijn ondertussen volop gaande.

Het nieuwe project van de Natuurfederatie is het plaatsen van een huiszwaluwtil en het hangen van kunstnesten aan woningen in het karakteristieke Raamsdonk waar vele historische boerderijen staan. Al vele jaren hebben de huiszwaluwen een nestplekje in dit gebied. Door het verdwijnen van de boerenactiviteit en leefgebied zijn er echter al vele zwaluwen verdwenen. Gelukkig zijn er nog 3 woningen waar de huiszwaluw in 2018 een nest hadden.

Wij als Natuurfederatie Geertruidenberg vinden dat elke stadsvogel thuishoort tussen de mensen. Zo ook de huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw welke ’s zomers binnen de gemeente elk jaar weer probeert zijn jongen groot te brengen. De vogelbescherming Nederland had 2018 uitgeroepen als “Jaar van de huiszwaluw”.

De Natuurfederatie Geertruidenberg heeft naar aanleiding hiervan zich ingezet om de huiszwaluw te beschermen en heeft met het plan voor een huiszwaluwtil, steun gekregen van Brabants Landschap, Vogelbescherming Nederland en de gemeente Geertruidenberg.

Samen met deskundige ondersteuning  hopen we dat deze huiszwaluwtil succesvol wordt om zo de huiszwaluwkolonie in Raamsdonk te vergroten. De huiszwaluwtil wordt in het voorjaar 2019 geplaatst achter op het landgoed van de Kaasdonk en Bed & Breakfast “De Bergensehof” aan de Lange Broekstraat 2a/b in Raamsdonk. De huiszwaluwtil zal  gereed zijn voor de eerste huiszwaluwen weer terug komen uit Afrika, waar ze overwinteren.

De bewoners en boerenbedrijven van Raamsdonk kunnen ook de huiszwaluw en boerenzwaluw ondersteunen door zich aan te melden voor een of meerdere “gratis” kunstnesten. Op deze manier kunnen we de huiszwaluw en boerenzwaluw behouden op deze bijzondere plek. Stuur een berichtje naar: secretaris@natuurfederatie.nl

De Natuurfederatie Geertruidenberg wil zich naast projecten, de komende jaren meer en meer inzetten om de biodiversiteit en de diverse ecosystemen te verbeteren. Wij kunnen dit niet alleen, maar streven samen met de gemeente, burgers, bedrijven, landbouwsector en andere partijen naar een robuust buitengebied, vergroening van de bebouwde omgeving en energietransitie maatregelen. Wil je op de hoogte blijven van het werk van de natuurfederatie? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

NFG bij Energiemarkt GENiaal

De Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg is een overkoepelende organisatie die zich inzet voor het versterken van de natuur en ontwikkelen van de biodiversiteit in de gemeente Geertruidenberg.

De Natuurfederatie is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Koningspark en de Uilenwerkgroep Dongemond. Na een aantal verkennende gesprekken bleken er verschillende raakvlakken te zijn waarin we gezamenlijk belang bleken te hebben. Denk aan dezelfde partijen waarmee we te maken hebben, zoals de gemeente Geertruidenberg en overeenstemmende doelen, zoals vergroten van de biodiversiteit. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg.

Ook wij waren op 6 oktober 2018 aanwezig op de GENiaal Energiemarkt op het Dongemondcollege in Raamsdonksveer. Als pas opgerichte stichting zijn we nog niet erg bekend bij een groot publiek, dus dit was een uitgelezen mogelijkheid om onszelf te presenteren en de doelstellingen van de natuurfederatie onder de aandacht te brengen.

Deze doelstellingen zijn:

  1. Gezamenlijk onderzoeken op welke manier navolging kan worden gegeven aan de duurzame ontwikkeling van natuur, vergroten van de biodiversiteit in binnen- en buitengebied en uitbreiden van de ecologische zones langs de rivieren De Amer, De Donge en Het Kromgat van de gemeente Geertruidenberg.
  2. Gezamenlijk optreden richting de gemeente en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de natuurlijke omgeving en integratie van natuur, extensieve recreatie en klimaatverandering, waarbij de focus ligt op vergroting van de biodiversiteit en versterking van de duurzaamheid.
  3. Het inspireren en delen van kennis met andere belanghebbenden.
  4. Het opzetten van projectplannen ter verbetering leefgebieden insecten, vogels en overig klein wild.

Organisaties en personen met betrokkenheid bij de natuur kunnen zich bij de natuurfederatie aansluiten of steunen met een donatie, zodat we samen sterker staan bij het behoud en de ontwikkeling van onze natuur en onze toekomst.

Inmiddels hebben we al een paar projecten opgestart (en afgerond), waaronder de realisatie van een oeverzwaluwwand bij Sibelco en de plaatsing van een zwaluwtil in Raamsdonk. Tevens hebben we contacten met ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Geertruidenberg e.a. over het versterken van de natuur en vergroten van de biodiversiteit in en rond onze gemeente. Binnenkort is er meer informatie te vinden op onze website, www.natuurfederatie.nl (hier wordt nog aan gewerkt).