Bezige bijen

De bijenhotels worden goed gebruikt  door metselbijen en andere soorten.