Wintervogeltellingen

In januari en februari vinden weer de jaarlijkse wintervogeltellingen plaats, waarbij in ieder kilometerhok dat deels of gedeeltelijk binnen de gemeentegrenzen valt een uur of een evenredig deel alle aanwezige vogels worden geteld. Op het moment van schrijven, 8 februari 2023, zijn reeds 32 van de 38 kilometerhokken geteld. Er zijn nu al meer soorten waargenomen dan de voorgaande winter, namelijk 63 ten opzichte van 57 ( Figuur 1 ). Er zijn op dit moment 5399 individuen geteld, wat lager is dan beide voorgaande winters. Gemiddeld per kilometerhok ligt het aantal getelde individuen iets lager dan voorgaande winter, met 169 vogels per kilometerhok deze winter tegenover 173 vogels per kilometerhok gedurende winterperiode 2021-2022.

Figuur 1 Soortenrijkdom en abundantie aanwezige vogels binnen gemeente Geertruidenberg per winter. De aantallen van de winter 2022-2023 betreffen een tussenstand van 8 februari 2023 na 32 van de 38 getelde kilometerhokken.

De resultaten van Huismus, een soort met jaarrond beschermde nesten, is enigszins alarmerend. Deze winter zijn vooralsnog slechts 122 Huismussen geteld, tegenover 261 in de winterperiode 2021-2022 ( Figuur 2 ). Er moeten nog zes kilometerhokken worden geteld. Hierbij zitten ook enkele kilometerhokken in de kern van Raamsdonk, waar doorgaans grote en stabiele populaties Huismus te vinden zijn. Met betrekking tot de aantallen kan het deze winter dus nog wel bijtrekken, nadat alle kilometerhokken zijn geteld. Met de presentie, het aantal kilometerhokken waar de soort is aangetroffen, zal het beeld sowieso negatief uitvallen. Als Huismus in alle zes de resterende kilometerhokken wordt aangetroffen, dan is de soort present in 17 kilometerhokken. Dat zijn er 4 minder dan de voorgaande winter. Realistischer is echter, gezien de ligging van de resterende kilometerhokken, dat Huismus nog in maximaal vier hokken wordt aangetroffen. In dat geval zou de presentie uitkomen op 15, ten opzichte van 21 de voorgaande winter.