Ontmoet Dennis Maas

Wintergasten in Nederland

Wanneer de dagen korter en kouder worden, is Nederland een vakantieadres voor verschillende gevederde gasten die hier graag komen overwinteren. De vogels die hier overwinteren laten niet alleen het hart van menig vogelaar sneller kloppen, veel burgers leggen ook gretig wat extra pinda’s op het voerplateau om vanuit de woonkamer de vogels te observeren.

 

Ecoloog Dennis Maas

Vandaag ontmoeten we Dennis Maas, ecoloog en vrijwilliger bij de Natuurfederatie Geertruidenberg. Zelf woonachtig in de gemeente, Dennis sloot zich in 2012 al aan bij de Uilenwerkgroep Dongemond. Later in 2018 zat hij ook aan de onderhandelingstafel toen de Natuurfederatie werd gevormd. Hoewel Dennis eerst in de zorg werkte, verlangde hij toch naar iets meer. Hij besloot van zijn hobby zijn werk te maken en liet zich omscholen tot ecoloog op o.a. de opleiding Toegepaste Ecologie op Hogeschool Van Hall Larenstein. In het dagelijks leven helpen Dennis en zijn zakelijke partner Iris, bedrijven en particulieren met onderzoek en advies geven op ecologisch gebied met hun bedrijf Maasarend. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, is de impact op de natuurlijke omgeving niet het eerste waar over na wordt gedacht. Maar door de Wet Natuurbescherming 2017 moet een bedrijf aan zekere eisen voldoen, en mochten Dennis en Iris daar nu net in zijn gespecialiseerd.

Dennis zet zijn kennis en vaardigheid in inventarisaties ook buiten zijn bedrijf vaak in. De afgelopen tijd zet hij zich samen met een ander lid van de Natuurfederatie, Wil van Gils, in om de wintervogel- tellingen in Geertruidenberg voor eind februari te uploaden bij Sovon vogelonderzoek Nederland.

www.sovon.nl
Meer kennis over vogels ter ondersteuning van natuurbeleid, -bescherming en -beheer. Landelijke tellingen vormen basis voor natuurbeheer, beleid en onderzoek vogels. Alle vogels tellen, onafhankelijk, objectief en betrouwbaar. Help onze vogels en doe mee met onze tellingen!

“Je werkt met kilometerhokken” legt Dennis uit. “Een gebied word opgedeeld in een raster met blokken van 1 bij 1 kilometer. In dit geval gaat het alleen om vogelsoorten en individuen inventariseren, dus we maken onderscheid tussen soort en hoeveelheid”. In een uur lopen Dennis en Wil rond en noteren hun waarnemingen op basis van zicht en geluid. “Een vogel hoor je vaak sneller dan dat je hem ziet, daarom is goed luisteren ook heel belangrijk tijdens het waarnemen” aldus Maas. Hij laat me de voorlopige cijfers zien die hij heeft ingevoerd op de kaart. “Je ziet bijvoorbeeld dat in het stedelijk gebied er meer verschillende soorten zijn. Dit komt doordat de omgeving meer gevarieerd is. Sommige soorten zijn afhankelijk van huizen en schuren en heggen. In het buitengebied, waar er meer grote kale graslanden en akkerlanden zijn, zijn er niet veel verschillende soorten, maar wel veel individuen. Je kan bijvoorbeeld in een landbouwrijk gebied alleen enkele soorten ganzen en meeuwen noteren, maar daar zijn er dan wel enkele honderden van aanwezig”. Dennis wil in de toekomst een extra dimensie geven aan de inventarisatie, namelijk de toe en of afname van de verschillende soorten. “Het maaibeheer van Gemeente Geertruidenberg is tot nu toe erg zorgelijk geweest. Als ik kijk naar gemeentes hier vlakbij, gemeente Oosterhout en Breda, dan zie ik daar hele goede effectieve maaimethodes worden gebruikt die natuur en veiligheid faciliteren. Gelukkig gaat ook Geertruidenberg deze maaimethodes vanaf 2021 toepassen”. “In het voorjaar wanneer de hommelkoninginnen uitvliegen, is de aanwezigheid van nectarrijke bloemen als klavers van essentieel belang voor de toekomstige hommelpopulatie. Maar de hommels stuiten op karig, gemillimeterd gras in de bermen en weilanden en daar kunnen ze niet op overleven”.

Waarnemingen en tellingen

Door dit soort tellingen kunnen we beter in kaart brengen wat de stand van zaken is voor de natuur. Meten is weten. Je hoeft geen geleerde te zijn om mee te helpen met meten. Wie de socials van organisaties als de Vogelbescherming of de Nationale parken volgt, heeft het vast wel voorbij zien komen ‘Help mee met de Nationale vogeltellingen’. De websites staan vol met nuttige informatie en behulpzame apps zoals de ‘Mijn tuinvogeltelling’ app. Andere websites als www.waarneming.nl zijn ook heel laagdrempelig en makkelijk in gebruik. Je hoeft alleen maar een account aan te maken en kunt door een foto en naam te uploaden op een simpele manier bijdragen aan de kennisbank. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt van herkenningssoftware, waardoor specifieke soortenkennis niet altijd nodig is. “De meeste mensen beginnen met vogels, die zijn overal te zien en makkelijker te spotten. Maar er zijn waarnemingsprojecten voor vogels, insecten, planten en paddenstoelen. Voor elke soortgroep wel een soortbeschermingsorganisaties en inventarisatieprojecten,” legt Dennis uit.
In de huidige coronatijd trekken mensen zich graag terug in de natuur om even tot rust te komen. Er is steeds meer interesse in de hulp bij waarnemingen en natuurbehoud. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Kijk voor meer informatie op de bovenstaande websites.