Geertruidenberg Schoon

De eerste dag van de lente heeft de Natuurwerkgroep productief besteed. Met de zon hoog aan de hemel zijn we gewapend met prikstok, vuilniszak en handschoenen op pad gegaan om het stuk tussen de bastions op te schonen voor de Nationale Nederland Schoondag. We zijn begonnen bij de speeltuin naast de huisartsenpraktijk. Het begon al meteen goed, want het grasveld rondom de randen van de speeltuin leek bezaaid te zijn met plastic doppen, oud vuurwerk afval en sigarettenpeuken.

Terwijl we bezig waren, werden we door verschillende mensen aangesproken. We werden bedankt dat we opruimden en sommige mensen vertelden dat ze zelf ook soms wat opruimden in de omgeving en vroegen waar ze zo ‘n handige prikker en praktische vuilniszakring konden krijgen. Dit kan uiteraard via de website of serviceloket van de gemeente Geertruidenberg. Een ouder koppel wees mij erop dat in de weide waar normaal de koeien staan ook plastic lag. Gelukkig was er een gat geslagen in het hekwerk, dus we konden makkelijk het terrein op. We waren voorzichtig om niet te ver in de lager geleden rietkragen te komen vanwege de broedende watervogels, maar vonden helaas daar
ook heel veel en vaak heel oud afval. Mijn raarste vondst was een kleine afvalbak. Ik trok het tussen het riet vandaan en stak hem met een ironische grinnik in mijn zak. Een afvalbak, in een afvalzak. We waren maar met z’n drieën, maar we hadden binnen twee uur al tien zakken vol. Samen met de zakken die de dag ervoor ook nog waren geprikt, waren dat zeventien volle zakken! Er lag veel piepschuim, plastic verpakkingen en verwaaid bouwmateriaal. Door heel de gemeente waren er veel burger initiatieven en mensen die zelf de armen uit de mouwen staken. De teller van dit jaar staat al op 124! Dat is zo’n 12 zakken de week die onze vrijwilligers prikken. Ik sprak een paar mensen en ze zeiden: “Het lijkt best schoon”. Maar stiekem ligt er best veel. Vandaag ligt er tussen de bastions van Geertruidenberg, in ieder geval iets minder. Alle kleine beetjes helpen en als u wilt meehelpen, kan dat het hele jaar door. Op de website van Gemeente Geertruidenberg kunt u zich aanmelden als ZAP vrijwilliger. Dan krijgt u onder andere, de vuilniszakken, prikker en handschoenen in bruikleen. Samen houden we onze gemeente schoon voor onze kinderen, de dieren en onszelf.