De reis van zwerfafval

Troep die mensen door nalatigheid op straat, in het water, in plantsoenen , in parken  of in de bosjes gooien of daar door natuurkrachten terechtgekomen is, heet zwerfafval.

In Nederland gooien alle mensen samen elk jaar meer dan 50 miljoen kilo! zwerfafval weg. Vooral verpakkingen zoals, lege blikjes, flesjes, plastic, sigarettenpeuken, kauwgom en papier. Veel zwerfafval verbrokkelt tot kleine stukjes die soms hele grote nadelige effecten hebben.

Mini stukjes plastic verdwijnen bijvoorbeeld in vissen of belanden via de bodem in planten die daar groeien. Vervolgens kunnen dieren, maar ook mensen daarvan eten. Dit is uiteraard niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. 

Vogels en andere kleine dieren  kunnen verstrikt geraken in vuilnis en daardoor ernstig gewond worden. Het beste dat je dus kunt doen, is je troep in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. 

 

Hoelang kan zwerfafval blijven liggen? 

Zwerfafval kan lang blijven liggen. Het duurt meer dan 50 jaar voordat een colablikje is afgebroken. Plastic flesjes, frietbakjes en tasjes verbrokkelen, maar breken niet af. Stalen blikjes duren anderhalf jaar voordat ze verdwijnen. Een glazen fles en een aluminium blikje vergaan nauwelijks. Kauwgom duurt 20 tot 25 jaar. Kranten duren 1 maand tot een half jaar voordat ze verdwenen zijn. Klokhuizen duren 2 weken en bij bananenschillen kan het wel 1 tot 3 jaar duren tot ze vergaan zijn. 

Eén van de doelen van de Natuurfederatie Geertruidenberg (NfG) is het onder de aandacht brengen van de bescherming van het milieu door actieve inzet op ruimen zwerfafval.

ZAP-vrijwilliger’ of ‘ZAPper’

Een aantal jaren geleden hebben twee bestuursleden van de Natuurfederatie Geertruidenberg (NfG) hiervoor in onze gemeente een grote actie opgezet. Zij werden ZAP-vrijwilliger’ of ‘ZAPper’. Dit een afkorting voor zwerf-afval-pakker. Ondertussen heeft dit initiatief spontaan onder onze inwoners veel volgers gekregen. Ook leerlingen van het po en vo besteden aandacht aan dit thema en ruimen op gezette tijden vol overgave zwerfafval op. Dit alles gaat in goede samenwerking met de buitendienst van de gemeente. Prima!

Wilt u ook bijdragen om Geertruidenberg schoon te houden? Meld u dan aan als ZAP-vrijwilliger. Bijvoorbeeld wanneer je een rondje (hard)loopt, de hond uitlaat of bewust de natuur ingaat om zwerfafval op te ruimen.

Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kunt u de (gratis) Helemaal Groen-app gebruiken. Hiermee kunt u uzelf zichtbaar maken voor anderen en ziet u precies in welke gebieden nog niet wordt opgeruimd.

Servicepunt van vrijwilligers 

Als u in uw eigen kring niemand heeft die u kan helpen met het wegbrengen van het afval, dan heeft de gemeente een servicepunt van vrijwilligers die u kunnen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met afvalscheiden@geertruidenberg.nl  Zie voor meer info:

https://www.geertruidenberg.nl/zwerfafval  

https://www.geertruidenberg.nl/qa-het-nieuwe-inzamelen