Beloning voor twee zwaluwvrienden

Op de boerderij van Ard-Jan en Diny Oomen aan de Kerklaan wordt veelal over ardappelen, bieten en andere agrarische producten gesproken. Op 15 november ging het echter vooral over zwaluwen. Natuurfederatie Geertruidenberg zet zich al jaren in voor het vergroten van biodiversiteit in de gemeente en daar horen ook oever-, boeren- en gierzwaluwen bij. De natuurfederatie doet dat onder meer met het plaatsen van nesten en een complete oeverzwaluwwand. Dat kunnen ze niet alleen en dus is hulp van vrijwilligers en grondeigenaren zeer welkom. Om twee ‘zwaluw-vrienden’ te belonen, ontvingen Jan Oomen en Ronnie van der Pluijm uit handen van secretaris Peter Verwaters het boek ‘Zwaluwen’ van de auteur Stephen Moss dat gaat over het wonderlijke leven van deze vogelsoort.

Door Jan Hoek

Het gaat slecht met de vogels in het boerenland en dan met name met de huiszwaluw, een sociale vogel die in kolonies broedt. Daarom is de hulp van Jan Oomen, vader van Ard-Jan, zeer welkom. In eerste instantie zaten de zwaluwnesten onder de dakrand van zijn woning aan de Kerklaan. De uitwerpselen van de zwaluwen zorgden echter voor de nodige overlast (lees: dikke ‘strontkoeken’ in de vensterbanken en op de ramen) dat de natuurfederatie met een oplossing kwam. In nauw overleg met Jan Oomen werden onder de dakrand van de nabijgelegen schuur door vrijwilligers van de Natuurfederatie nieuwe nestmogelijkheden getimmerd. Met succes, want dit jaar werden er 42 nesten door de huiszwaluwen gebouwd. In eerste instantie vlogen er wel zwaluwen, maar nesten werden er door de droogte niet gebouwd. Zwaluwen zijn namelijk afhankelijk van nabijgelegen modderpoelen; de nesten zijn halfronde kommetjes die worden gemaakt van vele honderden kleine bolletjes modder. Na een aantal fikse regenbuien konden de zwaluwen uiteindelijk toch de nesten bouwen. In heel Raamsdonk waren dit jaar 99 huiszwaluwnesten bewoond. Het merendeel van de broedparen begint een tweede legsel, en soms zelfs een derde, met 4-5 eieren per legsel. Ronnie van der Pluijm kreeg het boek omdat hij zich had ingezet voor de oeverzwaluwen. In de nabijgelegen oeverzwaluwwand bij Sibelco was het zand in de gaten door de droogte te hard geworden om de 80 tot 120 cm lange nestgaten te graven. Toen vrijwilligers van de natuurfederatie in de omgeving naar alternatieven gingen zoeken, zagen ze nabij het terrein van Van der Pluijm Raamsdonksveer oeverzwaluwen vliegen. Nader onderzoek wees uit dat er 41 nestgaten in het zanddepot van het bedrijf waren. In overleg met Ronnie van der Pluijm werd dat gedeelte afgebakend en werd zelfs nòg een zandberg geschikt gemaakt waarin nesten gegraven konden worden. Voor Jan Oomen en Ronnie van der Pluijm een dik verdiend boek derhalve.

Groene plannen

In de gezellige nazit werd niet alleen gesproken over zwaluwen, aardappelen en bieten, maar ook over bomen. Enerzijds omdat die boordevol zitten met soms voor overlast zorgende spreeuwen, kraaien en roeken, maar ook over het verdwijnen van maar liefst tien hectare aan bomen in een relatief kleine gemeente als Geertruidenberg. Het afgelopen jaar waarin de Nota Natuur is geschreven, stonden ook met regelmaat artikelen in De Langstraat waarin werd duidelijk gemaakt dat het College en de gemeenteraad zich over het algemeen niet al te druk maakten over het vergroten van de biodiversiteit en het verdwijnen van heel veel bomen. Die artikelen waren duidelijk niet aan dovemansoren gericht. In het voorjaar komen er voorstellen voor ‘groene plannen’, waarbij de partij Morgen! er voor gaat om de komende vier jaar 5000 bomen te planten. Waarom? Het antwoord staat in hun verkiezingsprogramma: Groen zorgt voor koelte in de stad, bevordert de biodiversiteit en draagt bij aan een betere gezondheid en welzijn van de mensen. Groen maakt gelukkig! Dat is allang aangetoond.’ Het CDA stelt nu: ‘We moeten vooruit’. Het College moet ambitie tonen. De partij noemt daarvoor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, inzetten op bomen en groen en voorrang voor de natuur. Ook moet er in gesprek worden gebleven met de agrarische sector. Raadslid Leon Hooijmaijers stelt verder: “Geef het geld uit aan het bomenfonds en zet in op ecologische verbindingszones.” De CDA-fractie kijkt uit naar voorstellen in het voorjaar, al vindt de partij dat rijkelijk laat. Langzaam maar zeker begint er toch meer begrip te komen voor een ‘groene’ gemeente Geertruidenberg.