Heel Dongemond doet

Op vrijdagochtend 20 april 2022 hebben twaalf jongeren en twee leerkrachten van het plaatselijke Dongemond College deelgenomen aan een vrijwilligersactie in het Koningspark.

De jongeren zijn eerste en tweede jaar leerlingen Havo/VWO leerlingen.
Stipt om negen uur werden ze welkom geheten door een drietal leden van de werkgroep Koningspark. Iedereen heeft zich geweldig ingezet. De wadi ‘s, de bloemenweide en het blote voeten pad hebben een flinke opknapbeurt gekregen. Tussendoor was er uiteraard ook tijd voor ontspanning, want medewerkers van de gemeente Geertruidenberg hadden voor lekkere koffie, thee, sap en koek gezorgd. Rond het middaguur konden we allemaal voldaan terugkijken.


Het Dongemond College is een echte Unesco school dat burgerschapsvorming belangrijk vindt. Dit betekent dat alle leerlingen maatschappelijke stages hebben en werkzaamheden verrichten waarbij zij iets doen voor de maatschappij waarin ze leven.

Hartelijk dank namens de werkgroep Koningspark, onderdeel van de Natuurfederatie Geertruidenberg.