Een van de grootste projecten van de Natuurfederatie is de oeverzwaluw wand aan de rand van Sibelco. Op een lenteochtend liep Peter Verwaters langs de dijk van het Noordergat en merkte dat er veel zwaluwen rondvlogen. Toen hij zijn blik wierp op het industrie terrein van Sibelco, zag hij dat er zwaluwen aan het nestelen waren in de gigantische bergen mineralen. Nadat hij op onderzoek was gegaan, door onder andere contact op te nemen met de lokale Zwaluwstichting, kwam hij erachter dat het de beschermde vogelsoort oeverzwaluwen waren. Peter besloot om de stoute schoenen aan te trekken en het terrein van Sibelco op te lopen, op zoek naar de directeur. Onder de indruk van zijn assertiviteit, gingen de twee om de tafel zitten. En de rest is geschiedenis. 

De soort

De oeverzwaluw is een migrerende vogelsoort en leeft normaal in Midden-Afrika. In het voorjaar komen de vogels overvliegen om op hun vertrouwde broedplek de nieuwe generatie op te voeden. De oeverzwaluw maakt, zoals de naam indiceert, zijn nesten in de vlakke oeverwanden langs het water. Waar de ijsvogel ook nog tussen de wortels van omgewaaide bomen kan nestelen, geeft de oeverzwaluw toch echt de voorkeur aan zand- en leem achtige broedplaatsen. Hun voedsel van keuze is insecten, die ze vaak boven het wateroppervlak uit de lucht vissen. Deze soort is heel belangrijk om onder andere de muggen populatie op peil te houden. 

Het plan

Met concept schetsen en een kostenoverzicht onder de arm ging Peter op pad. Het gesprek met Sibelco was een succes. Ze beloofde de grond te sponsoren die nodig was om de muur te plaatsen. Maar om financiering aan te vragen, moest Peter (toenmalig nog vrijwilliger van de Uilenwerkgroep) aankloppen bij het Koningspark om als rechtspersoon de financiering op te kunnen vragen. In samenwerking met Sibelco, Waterschap Brabanste Delta, Vogelbescherming Nederland en Brabants landschap, kon Peter de benodigde €15.000 inzamelen om het project te realiseren. 

Het begin

Na de feestelijke opening was het alleen nog maar wachten op de eerste gevederde bezoekers. Er was wel een kleine voorwaarde aan de plaatsing van de permanente nestgangen. Deze moest elk jaar voorzien worden van een dikke laag vers zand. Oeverzwaluwen gebruiken namelijk nooit een oud nest, en zullen elk jaar opnieuw weer een twee meter diep nest graven in een nieuw plekje. Onder andere daarvoor is de Natuur Werkgroep opgericht. Om onderhoud te kunnen plegen aan de oeverzwaluwwand en andere projecten in de gemeente. Elk jaar in de herfst worden de vrijwilligers opgetrommeld om de oude nesten te verwijderen, en een nieuw zanderig bedje te spreiden voor de geëerde gasten. 

De toekomst

Hoewel het gebied op een afgelegen terrein ligt, en de wand vanaf de dijk aan de andere kant van de Donge goed te bestuderen is door vogelliefhebbers, is er wel eens iets misgegaan. De oeverzwaluwen zijn hele schuwe dieren, en pottekijkers die te dicht in de buurt komen van de muur tijdens het broedseizoen kunnen desastreus zijn voor de succesvolle broedsels. Peter en de Natuur Werkgroep streven er ook naar om het broedgebied zo goed mogelijk te beschermen door een groter gebied rondom de wand af te zetten met hekken. 

Dit project is een schoolvoorbeeld over hoe een persoon, een man, een groot verschil kan maken voor de natuur. Het hoeft vaak geen giga project te zijn zoals de oeverzwaluwwand. Een huiszwaluwkast onder uw dakgoot, of een vleermuiskast aan de muur, of een hoop bladeren in de tuin voor de egel, kan vaak al veel betekenen voor de dieren. Wij zijn als mensen, allemaal verantwoordelijk voor deze dieren wiens leef- en broedgebied steeds verder wordt teruggedrongen door de verstedelijking. Wij van de Natuurfederatie en de Natuur Werkgroep zetten ons dagelijks in om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. En wij hopen in de toekomst ook op uw bijdrage te kunnen rekenen. Lees vooral verder op de website over onze activiteiten. Meld u zich aan op Facebook of de nieuwsbrief voor updates over nieuwe projecten. En wilt u, uw tijd inzetten voor de natuur in uw omgeving? Meld u zich aan als vrijwilliger. Wij hopen u in de toekomst te kunnen ontvangen op een van de werkdagen!

© Copyright - Natuurfederatie Geertruidenberg